Szerződési feltételek

A Next Level Fitness terem házirendje

    +36 27 352 134

    info@nextlevelfitness.hu

    Sződliget, Pesti út 076/20, 2133

 

Kérjük, vásárlás, illetve bármely jellegű szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a leírtakkal egyetért és elfogadja azt. Felek magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az Next Level Fitness Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) által működtetett Next Level Fitness szolgáltatásait igénybe vevő, a szolgáltatást / terméket megvásárló Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

A Szolgáltató (Eladó) azaz az üzemeltető cég neve: Next Level Fitness Kft.

Székhelye: Sződliget, Pesti út 076/20, 2133

Adószáma: 29214783-2-13

Képviselő: Barinka József

Email: info@nextlevelfitness.hu

 

PREAMBULUM

 

Az ÁSZF-ben használt fogalmak tisztázása:

 

 • Felek: Eladó (Szolgáltató) és Vevő (Ügyfél) együttesen

 

 • Az Eladó, azaz Szolgáltató a Next Level Fitness terem és a www.nextlevelfitness.hu honlap üzemeltetője.

 

 • Vevő (Ügyfél): a Szolgáltató honlapján keresztül, vagy személyesen vételi ajánlatot tevő, a vásárlást elindításával szerződést kötő személy.

 

 • ÁSZF, azaz Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az Eladó és Vevő között a fennálló jogviszony részleteit és a létrejött ügylet feltételeit és szabályozását.

 

Belépés, regisztráció

 

 • A Next Level Fitness terem szolgáltatásainak igénybevételére kizárólag regisztrációt követően van lehetőség, az ún. Regisztrációs Adatlap kitöltésével. A regisztráció után a vendég egyszer vagy többször használható belépőkártyát kap vagy megvásárolja azt (a vásárolt szolgáltatás vagy bérlet függvényében). A belépőkártya kizárólag személyre szól, másra át nem ruházható, a belépőkártyával történő visszaélésekért a kártya birtokosa felelősséggel tartozik.
 • A vendégek által használt, Next Level Fitness tulajdonát képező beléptető kártyaért a vendég felelősséggel tartozik. Ennek megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég új beléptető kártya vásárlására kötelezett, ha továbbra is szeretné igénybe venni a Next Level Fitness szolgáltatásait. A vendég köteles a beléptető kártya elvesztését, eltulajdonítását haladéktalanul jelezni a Next Level Fitness részére.
 • A Next Level Fitness fitnesz és wellness részlegeire kizárólag a recepciónál érvényesített belépőkártyával léphetnek be az érvényes napijeggyel vagy bérlettel rendelkező vendégek.
 • A Next Level Fitness szolgáltatásainak díjait a belépéskor előre kell megfizetni.
 • A bérletek kizárólag az érvényességi időn belül használhatók fel, a lejárati időn túl a fel nem használt alkalmak ellenértéke nem jár vissza.
 • Bérlet betegség miatt való meghosszabbítására, csak 6 hónapos vagy éves bérletet vásárolt vendégeink számára van lehetőség. A 12 hónapos bérlet esetén; naptári évente 2 alkalommal, 6 hónapos bérlettel rendelkező vendégeink számára; 1 alkalommal, orvosi igazolás ellenében tudjuk meghosszabbítani a bérleteket, az igazolt időszaknak megfelelő napok számával.
 • A havi korlátlan és a több alkalmas bérletekkel (az alkalmak levonásával) naponta többször be lehet lépni az edzőterembe.
 • Diák kedvezményt kizárólag érvényes diákigazolvánnyal, 26 éves korig lehet érvényesíteni.
 • Nyugdíjas kedvezményt kizárólag érvényes nyugdíjas igazolvánnyal tudnak vendégeink érvényesíteni.
 • A Next Level Fitness területén bérlettel való visszaélés, csalás gyanúja rendőrségi feljelentést von maga után.

 

Kiegészítő szolgáltatások

 

 • A Next Level Fitness belépéskor a vendégek számára törölközőt biztosít, melyet a vendég köteles a kilépéskor visszaszolgáltatni, a recepció mellett található gyűjtőkosárba elhelyezni.
 • A Next Level Fitness jelenleg ingyenesen nyújtja a szauna részleg szolgáltatásait vendégei számára, de ezek nem képezik az alapszolgáltatás részét. A Next Level Fitness e tekintetben is fenntartja a változtatás jogát.
 • A szauna részleget mindenki kizárólag saját felelősségére veheti igénybe a jelen Házirend vonatkozó rendelkezései és a bejárat mellett kifüggesztett megfelelő használatra vonatkozó szabályok betartása mellett.

 

Általános szabályok

 

 • A Next Level Fitness területe magánterület. Az ingatlan területén elhelyezett berendezések, illetve a központ szolgáltatásai kizárólag rendeltetésszerűen, valamint jelen Házirend rendelkezéseinek megfelelően használhatók.
 • A Next Level Fitness vendégei, annak szolgáltatásait kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe. A Next Level Fitness szolgáltatásainak igénybevételéből, illetve a sporteszközök használatából eredő károkért való felelősségét kizárja, kivéve, ha e felelősség kizárását vagy korlátozását jogszabályi rendelkezés kifejezetten kizárná.
 • A Next Level Fitness nem vállal felelősséget a Next Level Fitness területén bekövetkező, a jelen Házirend szabályainak megszegéséből eredő károkért, különösen az értéktárgyak elvesztéséből, ellopásából vagy megrongálódásából eredő károkért.

 

Magatartási normák

 

 • A Next Level Fitness területén mindenki köteles a rendet és tisztaságot megőrizni.
 • A Next Level Fitness szolgáltatásait mindenki köteles rendeltetésszerűen, más vendégeket nyugalmukban, edzésükben meg nem zavaró módon igénybe venni.
 • Cselekvőképtelen, alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló vagy közösségbe nem engedhető, fertőző beteg személy a Next Level Fitness termet nem látogathatja.
 • Várandós hölgyvendégek a Next Level Fitness szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére vehetik igénybe.
 • A fitneszterem szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek csak személyi edző felügyeletével veheti igénybe. 6 évnél fiatalabb gyermek csak a Next Level Fitness vezetősége engedélyével tartózkodhat a teremben.
 • A Next Level Fitness területén tilos az agresszív, durva, mások testi épségét veszélyeztető viselkedés, lökdösődés, verekedés vagy fenyegetés, más vendégek edzését bármilyen módon zavaró viselkedés.
 • A Next Level Fitness munkatársait sértő kommunikáció vagy magatartás esetén fenntartjuk a jogot a vendég belépésének megtagadására, illetve a bérletének felfüggesztésére.
 • A Next Level Fitness jogosult a Házirendet megsértő személyeket a Next Level Fitness szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltani illetve – amennyiben szükséges – , úgy a Next Level Fitness területéről eltávolítani vagy eltávolíttatni. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatóságok segítségét kérni. A Next Level Fitness területéről eltávolított illetve annak szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltott vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 • A Next Level Fitness kizárólag megfelelő,a Next Level Fitness helyiségeinek használata során megkívánt öltözetben vehető igénybe. (ld. jelen Házirend további rendelkezéseinél)

 

 • A Next Level Fitness teljes területén tilos az alkoholfogyasztás és a dohányzás – beleértve az elektromos cigaretta minden típusát.
 • A Next Level Fitness területére tilos mindennemű veszélyes anyag (fertőző, mérgező, gyúlékony, robbanó, maró, ingerlő, illetve más módon ártalmat okozó port, gázt, gőzt, ködöt vagy sugárzást okozó anyag), fegyver, szúró- vagy vágóeszköz, vagy bármely más az Üzemeltető által veszélyesnek ítélt tárgy, kábítószer, kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, alkohol bevitele.
 • A Next Level Fitness területére rollert, kerékpárt behozni tilos. Tárolásra, az épület bejáratánál kihelyezett kerékpár tárolónál van lehetőség – kizárólag saját felelősségre.
 • A fitneszterembe és az edzőtermekbe törékeny (pl. üveg) vagy éles tárgyat bevinni tilos. Ital (nem alkoholos ital, pl. víz, üdítő) kizárólag műanyag palackban bevihető.
 • Tilos a Next Level Fitness területén kereskedelmi jellegű tevékenység, barter, pénzváltás, adásvétel, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), kereskedelmi tevékenységet elősegítő ajándéktárgyak és termékminták terjesztése, használati cikkek bármilyen üzleti célú értékesítése, biztosítási ügynöki vagy értékpapír kereskedelmi tevékenység, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
 • A Next Level Fitness egész területén bármely promóciós célú tevékenység kizárólag a Next Level Fitness Kft. előzetes jóváhagyásával folytatható.
 • A Next Level Fitness területén kizárólag az Üzemeltető előzetes jóváhagyását követően helyezhető el bármely dekorációs vagy promóciós anyag (pl. növény, szórólap, reklám, hirdetési anyag), elektronikus készülék, gyermekjáték, stb.
 • Tilos az Üzemeltető előzetes jóváhagyása nélkül a Next Level Fitness területén illetve a foglalkozások alkalmával hang- videó vagy képfelvétel készítése.
 • A Next Level Fitness egész területén kizárólag a Next Level Fitness Kft-vel szerződéses jogviszonyban álló személyi edzők, teremedzők illetve oktatók tarthatnak személyi edzést illetve oktatást, harmadik személyek nem jogosultak ilyen tevékenység végzésére.
 • A Next Level Fitness területén szigorúan tilos az engedély nélküli teljesítményfokozók fogyasztása. Az ilyen termékek befolyása alatt álló személy számára az edzőterem használata nem engedélyezett.

 

A Next Level Fitness helyiségeinek használata

 

Szauna részleg és az öltöző használata

 

 • A vendégek részére a Next Level Fitness nemenként elkülönített öltöző- és zuhanyzóhasználatot, valamint koedukált szauna használatot biztosít.
 • Az öltözőben az öltözőszekrény, a hajszárító használatot a jegyek és bérletek árai tartalmazzák.
 • A szauna pihenő részlege kizárólag megfelelő öltözetben vehető igénybe (fürdőruha, törölköző, fürdőköntös). A szauna kizárólag szaunalepedő, törölköző használatával vehető igénybe.
 • A szauna részlegben és előterében, valamint a zuhanyzókban fürdőpapucs használata kötelező.
 • A mellékhelyiségekben elhelyezett szerelvények és felszerelések kizárólag rendeltetésszerűen használhatók, a lefolyóba, WC-be szemetet, hulladékot (pl. rongyot, intimbetétet), veszélyes anyagot dobni, vagy elhelyezni tilos.

 

Edzőterem

 

 • A vendégek a Next Level Fitness területén elhelyezett sporteszközöket (pl. súlyzó, steplépcső, labda, ugrálókötél, gumiszőnyeg stb.) kizárólag rendeltetésszerűen jogosultak használni.
 • A vendég az általa használt sporteszközöket használat után köteles a megfelelő helyre visszahelyezni, a gépeket alaphelyzetbe/ kiinduló helyzetbe állítani, illetve amennyiben azt a recepciónál vette fel, kilépéskor ugyanott leadni. Ezen eszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.
 • A fitneszteremben a fitnesz eszközöket, gépeket kizárólag rendeltetésszerűen, a gépek használati leírásának megfelelően lehet használni.
 • A fitnesz eszközöket, gépeket minden vendég kizárólag saját felelősségére használhatja. A gépek, eszközök használata során a vendégnek figyelembe kell venni saját egészségi, edzettségi állapotát, alkatát, erőnlétét. Kérdés esetén kérjük, forduljon a Next Level Fitness munkatársaihoz (elsősorban a személyi edzőhöz) segítségéért, illetve iránymutatásáért.
 • Az edzőtermi sporteszközöket használat után a vendég kötelessége a helyére visszatenni.
 • A vendégek által használt, a Next Level Fitness tulajdonát képező sporteszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.
 • Az Edzőteremben kizárólag a Next Level Fitness sporteszközei használhatók, oda tilos bevinni bármilyen egyéb sporteszközt.
 • A fitneszterem kizárólag higiéniai szempontból is megfelelő, tiszta és a sporteszközök igénybevételére alkalmas sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) vehető igénybe. A ruházat megfelelőségével kapcsolatos kérdés esetén, kérjük, forduljon kollégánkhoz. A fitnesz eszközök és gépek használata közben higiéniai okokból törülközőt kell használni a közvetlen testkontaktus elkerülése érdekében és a gépeket használat után fertőtleníteni kell a kihelyezett fertőtlenítő folyadékkal.
 • Kréta, hintőpor és magnéziumpor használata, az edzőterem területén tilos.
 • A fitneszteremben utcai ruházat, utcai cipő, sáros vagy piszkos sportcipő nem viselhető.
 • Hiányos vagy nem megfelelő sportöltözet viselése esetén a Next Level Fitness kollégája jogosult a vendéget a megfelelő öltözet viselésére felszólítani, eredménytelen felszólítás esetén pedig a fitneszterem használatától eltiltani.
 • A fitnesz eszközök és gépek nem megfelelő használata balesetveszélyes, bármilyen kérdés esetén a Next Level Fitness kollégái készséggel állnak a vendégek rendelkezésére.
 • A fitneszteremben kizárólag zárt, sportcipőben lehet edzeni, papucsban, szandálban, zokniban, harisnyában vagy mezítláb tilos.
 • Teendők baleset, rendkívüli esemény (pl. tűzjelzés (tűzriadó) vagy bombariadó) esetén.
 • Baleset, illetve rendkívüli esemény észlelésekor, azonnal értesíteni kell a recepciót, illetve az illetékes hatóságokat az alábbi telefonos elérhetőségeken:

 

Általános segélyhívó: 112

Mentők: 104

Tűzoltóság: 105

Rendőrség: 107

 

 • Tűzriadó vagy a bombariadó esetén a sporttevékenységet, szaunàzàst vagy egyéb szolgáltatás igénybevételét haladéktalanul be kell fejezni és a helyiségeket el kell hagyni.
 • A távozáshoz a legközelebb levő lépcsőházat és kijáratot kell igénybe venni, az épületet az irányfényekkel jelzett menekülési útvonalon kell elhagyni.
 • Az épületbe csak a veszélyhelyzet elmúltát követően, a biztonsági szolgálat engedélyével lehet visszatérni.
 • Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, amely a Next Level Fitnessben tartózkodó személyek életét, testi épségét veszélyezteti, vagy a Next Level Fitnessben található anyagi javakat tekintve súlyos következményekre vezet vagy ennek tényleges veszélyével fenyeget, illetve a Next Level Fitness működésében komoly zavart okoz.
 • Amennyiben vendégeink a Next Level Fitness területén bekövetkezett káreseményt vagy baleset bekövetkezését észlelnek, a megfelelő intézkedés céljából haladéktalanul értesíteniük szükséges az éppen szolgálatban lévő recepciós kollégát, amely eseményről az Üzemeltető jegyzőkönyvet vesz fel.

 

Nyitvatartási idő

 

 • A Next Level Fitness szolgáltatásai kizárólag nyitvatartási időn belül vehetők igénybe.
 • A Next Level Fitness Szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a nyitva tartásra tekintettel a Next Level Fitness területét legkésőbb a zárás időpontjáig elhagyni.

 

A Next Level Fitness nyitvatartási rendje:

 

H-P: 06:00 – 22:00

Sz-V: 06:00 – 22:00

 

Sződ, 2022.02.14.